Cố vấn chiến lược
Chinh phục
đại học hàng đầu

Các chương trình và hỗ trợ tại Esora được xây dựng dựa trên triết lý giáo dục: mỗi cá nhân học sinh là khác biệt, sự hỗ trợ cần được cá nhân hoá, cũng như đảm bảo sự toàn diện trong quá trình nộp đơn – từ lên chiến lược chọn trường, chuẩn bị bài thi chuẩn hóa và bài luận cá nhân, đến cố vấn thực hiện các hoạt động ngoại khóa – lãnh đạo và chuẩn bị vòng phỏng vấn.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm Esora sẽ giúp các bạn học sinh được trang bị những kỹ năng về học thuật và kiến thức tuyển sinh toàn cầu, nhằm hỗ trợ học sinh tối đa hóa năng lực ứng tuyển.

Từ những nền giáo dục địa phương chúng tôi cùng bạn trở thành những công dân toàn cầu.

Với kinh nghiệm làm việc toàn cầu, Esora đã chuẩn hóa các bước làm việc sau để đảm bảo chất lượng hỗ trợ cao nhất với học sinh

  • Tư vấn chọn trường, chọn ngành phù hợp năng lực và nguyện vọng
  • Tạo cơ hội cho học viên và phụ huynh được tiếp xúc trực tiếp với đại diện trường
  • Giúp học sinh tìm kiếm học bổng bán phần, toàn phần
  • Hướng dẫn, hỗ trợ chứng minh tài chính, luyện phỏng vấn và xin VISA
  • Kết nối học sinh đến cộng đồng sinh viên quốc tế